Ma-Vr 08:30 - 17:00

(0184) 700 271

Whatsapp Stuur een app

Whatsapp

Hoe werkt het tijdspaarfonds?


Hoe komt het dat vele ondernemers achterover vallen van het tijdspaarfonds?

Het Tijdspaarfonds is voor veel ondernemers een bittere pil. Dit komt doordat de CAO in juridische termen geschreven is. Hierdoor kost het voor de gewone man veel tijd om hier duidelijkheid uit te halen. In dit stuk leggen wij op een gemakkelijke manier uit hoe het Tijdspaarfonds nou echt werkt.

Hoe toe te passen?

Het tijdspaarfonds bestaat uit verschillende onderdelen:                                                                      

  • Een 4-jaarlijkse PAGO-keuring
  • Afdracht voor scholing
  • Levensloopbijdrage
  • Budget afbouw seniorendagen en vermindering cao-fondsen

Mits er saldo aanwezig is kan de werknemer een eerder afgedragen deel opnemen.

Hoe zijn de dagen verdeeld?

Dit maakt dat de werknemer bij een fulltime werkverband 48 vrije dagen heeft.
Deze zijn onderverdeeld in:

  • 20 wettelijke vakantiedagen
  • 5 boven wettelijke vakantiedagen (Tijdspaarfonds)
  • 3 kort verzuimdagen (Tijdspaarfonds)
  • 20 roostervrijedagen (waarvan 10 dagen Tijdspaarfonds)

Van de 20 roostervrije dagen worden er 10 gedekt door het Tijdspaarfonds en 10 dagen worden door de werkgever betaald. Voor deze 10 dagen mag de werkgever bepalen wanneer deze worden opgenomen (bijvoorbeeld bij het vorstverlet). De overige dagen worden in goed overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld.

Blijf op de hoogte.

Een goede werkgever weet wat zijn personeel toekomt. Maar het uitpluizen van de CAO kost veelste veel tijd. Deze tijd kan jij als ondernemer beter besteden aan zaken die meteen geld opleveren.

Daarom informeren wij jou op een simpele en snelle manier over belangrijke punten. 
Bezoek ons gehele kenniscentrum voor meerdere onderwerpen.